امروز که از پس خیلی روز و ماه دیدمت چقدر پیر شده‌ای موهایت جوگندمی هنوز خانه به دوشی در مطبوعات و می‌گویی سردبیری برایت دغدغه نیست ... ادامه مطلب
/ 25 نظر / 201 بازدید
شهریور 90
1 پست
اسفند 88
1 پست
بهمن 87
1 پست
دی 86
1 پست
آبان 86
1 پست
شهریور 86
1 پست
خرداد 86
1 پست
اسفند 85
2 پست
بهمن 85
5 پست
دی 85
10 پست
آذر 85
7 پست
آبان 85
2 پست
مهر 85
6 پست
شهریور 85
4 پست
مرداد 85
8 پست
تیر 85
2 پست
خرداد 85
2 پست
دی 84
9 پست
آذر 84
15 پست